Харківський Безпековий Форум 2020

10-11 грудня 

Мета Форуму: ідентифікація специфічних викликів і загроз безпеці в сучаснiй Україні та вироблення спільних підходів до їх розв’язання

Захід є безкоштовним та проходитиме на платформi YouTube

Мови Форуму: українська та англійська

Форум вiдбудеться у вигляді Панельних дискусій та Доповідей щодо конкретних розробок, які можуть зробити свій внесок в питання безпеки

під патронатом Урядового офісу координації

європейської та євроатлантичної інтеграції

Секретаріату Кабінету Міністрів України

та за сприяння Харківської обласної державної адміністрації

under the auspices of the Government Office for Coordination

of European and Euro-Atlantic Integration

of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine and

with the assistance of the Kharkiv Regional State Administration

Kharkiv Security Forum 2020

December 10-11 

Goals and objectives: to identify specific security challenges and threats in modern Ukraine and develop common approaches to addressing them

The event is free to participate and will be held online via YouTube

Forum languages: Ukrainian and English

 

The event will consist of Panel discussions and Reports on specific developed topics that could contribute to issues of security

ПЕРЕДУМОВИ І ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФОРУМУ

Сучасні загрози безпеці і стабільності носять глобальний, транскордонний характер і не можуть бути усунені зусиллями однієї країни або навіть групи країн. Партнерство та об'єднання сил з державами, які дотримуються схожих принципів і цінностей, подвоюють наші можливості для вирішення глобальних проблем.

 

Російська агресія проти України різко змінила статус-кво і спровокувала деструктивну динаміку в Європі, яка ще раз довела, що, на жаль, наш світ вразливий, і ми повинні бути готові до подолання загроз безпеки і гібридних загроз в будь-який час. Схід України, як і інші регіони, переживає непрості часи багатовекторних загроз, які впливають як на безпеку регіону, так і на добробут кожної людини.

 

Специфічні проблеми пов'язані, перш за все, з безпосередньою близькістю кордону з Росією, широким використанням нею дезинформаційних ресурсів, постійною загрозою, що виходить із певних районів Луганської та Донецької областей. Ситуація ускладнюється пандемією COVID-19, яка перетворила майже всю Східну Україну в червону зону.

 

Велика частина роботи по подоланню виникаючих загроз і викликів ще попереду, і Україна продовжує проводити комплексні реформи, спрямовані на зміцнення демократії та верховенства закону, можливостей безпеки і оборони, забезпечення економічного процвітання, модернізації промисловості та благополуччя громадян.

BACKGROUND AND GENERAL CONTEXT OF THE FORUM

The modern threats to security and stability are global, cross-border in nature, and cannot be addressed by the efforts of one country or even a group of countries. Partnering and joining forces with states that adhere to similar principles and have similar values doubles our opportunities to address global challenges.

The Russian aggression against Ukraine changed dramatically the status-quo and ignited destructive dynamics in Europe, which once again proved that regretfully our peace is vulnerable and we need to stand ready to overcome security and hybrid threats at any time. The East of Ukraine, just like other regions, is going through difficult times of multi-vector threats that affect both the security of the region and the well-being of each person.

Specific challenges are most of all associated with the direct proximity of the border with Russia, its widespread use of disinformation resources, the constant threat that comes from certain areas of Luhansk and Donetsk regions. This situation is further compounded by the COVID-19 pandemic, which has turned almost all of Eastern Ukraine into a red zone.

The great part of the job to overcome emerging threats and challenges is still ahead of us and we continue to carry out comprehensive reforms aimed at strengthening democracy and rule of law, security and defense capabilities, ensuring economic prosperity, industrial modernization, and well-being of citizens.

 

РОЗКЛАД ФОРУМУ

1 0  Г Р У Д Н Я

10:00-10:20 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

ВIДКРИТТЯ

ВСТУПНЕ СЛОВО 

Георгій IOФФЕ, Органiзатор Форму, Президент Асоціації ISET, Україна

Олексій ГЕНЧЕВ, В. о. генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретарiату Кабінету Міністрів України

 

10:20-12:00 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ (КРУГЛИЙ СТІЛ)

ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ЦIЛОМУ ТА СХОДУ УКРАЇНИ

В останні роки світове суспільство стикається з широким колом загроз. З окупацією Криму, атаками на Донбасі, нескінченними кібератаками, спробами вплинути на голосування на Заході Російська Федерація намагається встановити свій власний світовий порядок. Прагнення Кремля розширити свої кордони і сферу впливу становить серйозну загрозу стабільності і вже викликало нестабільність і нарощування військової потужності в Східній Європі.

З якими загрозами і викликами сьогодні стикається світ Україна? Які конкретні загрози безпеки існують для Сходу України, які, зокрема, пов'язані з близькістю до кордону з Російською Федерацією та впливом, яке має війна на Донбасі? Які ускладнення додає до ситуації пандемія?

Модератор: Микола МЕЛЕНЕВСЬКИЙ, Посол з особливих доручень, Україна

Спікер(к)и:
Олексій ГЕНЧЕВ, В. о. генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретарiату Кабінету Міністрів України
Антон ГЕРАЩЕНКО, Заступник Міністра внутрішніх справ України (підлягає уточненню)
Вiнета КЛЯЙНЕ, Директорка Центру інформації та документації НАТО, Україна
Діана ДЕ ВIВОКонсультативна рада, Молоді фахівці із зовнішньої політики Брюсселя (YPFP), Бельгія
Сергій ЧЕРНОВХарківська обласна рада, Україна 
Інна ПОЛЯКОВА, Методистка Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради, Україна
Представни(ця)к миротворців ООН (підлягає уточненню)

12:30-14:30 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

ДОПОВІДI  

КIБЕРБЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І СТАБІЛЬНОСТІ 

 

Як Східна Україна може допомогти в зміцненні безпеки у відповідь на загрози в кіберпросторі?

Кіберзагрози безпеки стають все більш складними і руйнівними. Світ повинен бути готовий до захисту своїх мереж від все більш витончених кіберзагроз та атак, з якими він стикається. У цій частині конференції будуть представлені конкретні розробки з цієї теми.

Доповідачі: 

Олександр ПОТIЙ, Професор, доктор технічних наук, заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Актуальні завдання розвитку національної кібербезпеки України 

Євген КОТУХ, Молодший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій. Вплив та наслідки епохи квантових комп'ютерів на аспекти кібербезпеки 

Олександр ФЕДЮШИН, Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, кандитат технічних наук. Віртуальне середовище для навчання аудиторів інформаційної безпеки 

Віталій МАРТОВИЦЬКИЙ, Аспірант кафедри безпеки інформаційних технологій. Вплив методiв машинного навчання на сучасний стан кібербезпеки України 

16:00-17:30 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ
ПАНЕЛЬ, ОРГАНІЗОВАНА МОЛОДИМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ (YPFP) 

УКРАЇНА ТА ЧОРНОМОРСЬКА РЕГIОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Незаконна окупація Росією та анексія Автономної Республіки Крим у 2014 році, а також її триваюча дестабілізуюча діяльність на Сході України створили нову гарячу точку в євроатлантичному регіоні із наслідками для Чорного та Азовського морів. Росія значно наростила свою військову присутність у регіоні, розмістивши на півострові понад 32000 військових і активно використовуючи його як базу для своєї діяльності на Близькому Сході та в Середземномор'ї. У відповідь НАТО посилила свій східний фланг і присутність у Чорноморському регіоні. Україна пропонує новий формат консультацій та координації - Кримська платформа - для підвищення ефективності міжнародної відповіді на триваючу окупацію Криму, для вирішення зростаючих загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Кремль, щоб змінити свою поведінку, запобігти подальшим порушенням прав людини та надати захист, а також досягнення можливої ​​деокупації Криму та повернення в Україну.

Ця панельна подія висвітлить виклики, з якими стикається сьогодні Україна, а також дії НАТО щодо посилення безпеки в Чорноморському регіоні.


Модераторка: Крістіана ЛАВІНІЯ-БАДУЛЕСКУ, Докторка політичних наук, керуюча директорка YPFP, Брюссель, Бельгія


Спікер(к)и:

Джон МАНЗА, Помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій
Еміне ДЖАПАРОВА, Перша заступниця міністра закордонних справ України
Михайло ГОНЧАР, Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI», Україна

 

1 1   Г Р У Д Н Я

10:00-11:30, ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

МОЛОДІЖНА ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ (КРУГЛИЙ СТІЛ)

ВНЕСОК МОЛОДІ У СТВОРЕННІ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Студентство та молодь разом проти гібридних загроз. Внесок молоді у створення безпечного середовища. Як молоді люди стають агентами позитивних змін, які надихають інших на дії? Як молодь Східної України впливає на формування стійкого сприйняття євроатлантичних принципів?

Модератор: Едріан ГАРСIA-ЕСТIВЕВиконавчий директор YPFP Брюссель, Бельгiя

 

Спікер(к)и: Студентство різних ВНЗ та молодь 

12:00-14:00 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

ДОПОВІДI  

ПОЛІТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Чому інформаційна безпека настільки важлива в сучасному суспільстві? Які ключові елементи політики інформаційної безпеки? Які найкращі практики управління інформаційною безпекою? Створення ефективної політики захисту інформації та забезпечення відповідності є важливим кроком у запобіганні інцидентам безпеки, таким як витік даних та порушення конфіденційності. У цій частині конференції будуть представлені конкретні розробки з цієї теми.

 

Доповідачі-студенти(Харківський національний університет радіоелектроніки): 

Володимир ПОДДУБНИЙ. Розробка моделі процесу керування вразливостями у складі системи захисту інформації 

Роман ГВОЗДЬОВ. Метод і методика формального проектування системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

14:00-16:00 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ

ДОПОВІДI

СПЕЦИФІЧНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕКИ

 

Конкретні фактори безпеки, що впливають на безпечне існування, COVID-19 як дестабілізуючий фактор середовища безпеки тощо. У цій частині конференції будуть представлені розробки з цієї теми.

Доповідач(ки)і: 

Олексiй ПРОКОПЕНКО, Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України. Вдосконалення системи управління надзвичайними заходами в контексті Covid-19  
Свiтлана ГОРБУНОВА-РУБАН, Заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, Україна (підлягає уточненню)

Вікторія ЦОКОТА, Кандидатка психологічних наук, наукова співробітниця лабораторії психології криз та катастроф, Національний університет цивільного захисту України. Організація психологічного спостереження за спеціалістами, які займаються медико-психологічною реабілітацією колишніх учасників бойових дій 

Ніна АВАНЕСОВА, Докторка економiчних наук, професорка, Харківський національний університет будівництва та архітектури. Трансформаційні можливості унікальної автоматичної системи управління боєм 

Вікторія ЄВЛАШ, Професорка, докторка технічних наук, завідувачка кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування, Харківський державний університет харчових технологій і торгівлі. Інноваційні продукти спеціального призначення для військовослужбовців в екстремальних умовах 

Юлія СЕРГIЄНКО, Аспірантка кафедри економiки, Харківський національний університет будівництва та архітектури. Економічна безпека як необхідний компонент національної безпеки держави 

AGENDA

DECEMBER 10

10:00 А.M. – 10:20 А.M. KYIV TIME
FORUM OPENING

INTRODUCTORY STATEMENT 

Georgiy IOFFE, Forum Host, President of the ISET Association, Ukraine

Oleksiy GENCHEV, Acting Head of the Office for Coordination on European and Euro-Atlantic Integration of the Cabinet of Ministers of Ukraine

10:20 А.M. – 12:00 P.M. KYIV TIME

EXPERTS PANEL 

GLOBAL SECURITY THREATS AND CHALLENGES. THEIR IMPLICATIONS TO UKRAINE AND THE EAST OF UKRAINE 

In recent years the world society faces a broad range of threats. With the occupation of Crimea, attacks in Donbas, endless cyber-attacks, attempts to influence western voting, the Russian Federation is trying to establish its own world order. The Kremlin’s aspiration to expand its borders and sphere of influence poses a great threat to the stability and has already caused instability and military build-up in Eastern Europe.

What threats and challenges the world faces today? What specific security threats exist for Ukraine and the East of Ukraine, which, in particular, are related to the proximity to the border with the Russian Federation and the influence that the war in Donbas has? What complications does the pandemic add to the situation?

 

Moderator: Mykola MELENEVSKYI, Ambassador at Large, Ukraine

Speakers:

Oleksiy GENCHEV, Acting Head of the Office for Coordination on European and Euro-Atlantic Integration of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Anton HERASHCHENKO, Deputy Minister at the Ukrainian Ministry of Internal Affairs (tbc)

Vineta KLEINE, Director of the NATO Information and Documentation Centre, Ukraine

Diana DE VIVO, Advisory Council, Young Professionals in Foreign Policy Brussels (YPFP), Belgium

Sergii CHERNOV, Kharkiv Regional Council, Ukraine

Inna POLYAKOVA, Methodologist of the Scientific-Methodical Pedagogical Center of the Department of Education of Kharkiv City Council, Ukraine

Representative of the UN Peacekeepers (tbc)

12:30 P.M. – 2:30 P.M. KYIV TIME

REPORTS 

CYBERSECURITY AS PART OF A COMPREHENSIVE SECURITY AND STABILITY SYSTEM 

 

How Eastern Ukraine сan help in strengthening security in response to threats in cyberspace?

Cyber threats to security are becoming more complex and destructive. The world has to be prepared to defend its networks against the growing sophistication of the cyber threats and attacks it faces. In this part of the Conference, specific technological developments on this topic will be presented.

Speakers: 

Olexandr POTIY, Professor, Doctor of Technical Sciences, Deputy Head of the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine. Pressing issues of the development of national cybersecurity of Ukraine

Eugene KOTUKH, Junior Research Associate of the Department of Information Technology Security. Impact of the era of quantum computers and consequences for the aspects of cybersecurity

Olexandr FEDYUSHIN, Associate Professor of the Department of Information Technology Security, Candidate of Sciences. Virtual environment for training of the information security auditors

Vitaliy MARTOVITSKII, Postgraduate Student of the Department of Information Technology Security. Influence of machine learning methods on the current state of cybersecurity in Ukraine

 

4 P.M. – 5:30 P.M. KYIV TIME

SIDE EVENT ORGANIZED BY YOUNG PROFESSIONALS IN FOREIGN POLICY (YPFP) 

UKRAINE AND BLACK SEA REGIONAL SECURITY 

Russia’s illegal occupation and annexation of the Autonomous Republic of Crimea in 2014 as well as its continuing destabilising activities in eastern Ukraine have created a new hot spot in the Euro-Atlantic area with security implications for the Black and Azov Seas. Russia has significantly ramped up its military presence in the region, stationing well over 32000 troops on the peninsula and actively using it as a base for its activities in the Middle East and the Mediterranean. In response, NATO has reinforced its Eastern flank and presence in the Black Sea region. Ukraine proposes a new consultation and coordination format – the Crimean Platform – to increase effectiveness of the international response to the ongoing occupation of Crimea, to address mounting security threats, to enhance international pressure on the Kremlin to change its behaviour, to prevent further human rights violations and to protect victims, and to achieve an eventual de-occupation of Crimea and return to Ukraine.
This panel event will highlight the challenges Ukraine is facing today as well as NATO’s actions to
enhance security in the Black Sea region.

 

Moderator: Dr. Cristiana Lavinia-BADULESCU, Co-Managing Director, YPFP Brussels, Belgium 

Speakers:

John MANZA, NATO Assistant Secretary General for Operations

Emine DZHAPAROVA, First Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine

Mykhailo GONCHAR, President of the Centre for Global Studies "Strategy XXI", Ukraine

DECEMBER 11

10 A.M. – 11:30 A.M. KYIV TIME

YOUTH PANEL

THE CONTRIBUTION OF YOUNG PEOPLE IN CREATING A SAFE ENVIRONMENT 

Academia and youth together against hybrid threats. The contribution of young people in creating a safe environment. How young people become agents of positive changes who inspire others to take action? How do the youth of eastern Ukraine influence the formation of a sustainable perception of Euro-Atlantic principles?

 

Moderator: Adrian GARCIA-ESTEVE, Managing Director, YPFP Brussels, Belgium

Speakers: Students from different Universities and youth

 

12 P.M. 2 P.M. KYIV TIME

REPORTS

INFORMATION SECURITY POLICY 

 

Why information security is so important in modern society? What are the key elements of an information security policy? What are the best practices for information security management? Creating an effective information security policy and ensuring compliance is a critical step in preventing security incidents like data leaks and data breaches

In this part of the conference, specific developments on this topic will be presented.

 

 

 

Students-Speakers (Kharkiv National University of Radio Electronics):

Volodymyr PODDUBNYI. Developing a model of the vulnerability management process in the information security system.

Roman GVOZDYOV. The information system security formal design method in information and telecommunication systems.

 

 

2 P.M. – 4:00 P.M. KYIV TIME

REPORTS

SPECIFIC SECURITY THREATS 

 

Specific security factors that affect safe existence, COVID-19 as a destabilizing factor of the security environment, etc. In this part of the Conference, specific developments on this topic will be presented.

Speakers:

Olexiy PROKOPENKO, Doctor of Laws, Senior Research Associate, National University of Civil Defence of Ukraine. Improving the management system of the emergency prevention measures in the context of the Covid-19

Viktoriia TSOKOTA, Ph.D in Psychological Sciences, Researcher of The Laboratory of Crisis and Disasters Psychology, National University of Civil Defence of Ukraine. Organization of psychological follow-up for specialists engaged in medical and psychological rehabilitation of ex-combatants

Viktoriya YEVLASH, Professor, Candidate of Technical Sciences, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Innovative special-purpose products for military personnel in extreme conditions

Nina AVANESOVA, Professor, Doctor of Economic Sciences, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture. Digital era: the only one automated combat control system transformation potential

Yuliya SERHIENKO, Postgraduate Student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture. Economic security as an integral component of the national security of the state

КОНТАКТИ / CONTACTS

info@iset.org.ua

+38 (095) 872 86 05

Україна
м. Харків
вул. Новгородська, 3, оф. 508

 

info@iset.org.ua

+38 (095) 872 86 05

3 Novgorodska str., 508
Kharkiv
Ukraine

  • Facebook
  • Instagram ISET
  • ISET YouTube